top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN

 1. Inleiding
  Artikel 1: .
  Hieronder vindt u de privacyverklaring van Huisdierentrimsalon Cabri, gevestigd Willem Pijperstraat 79 in Almere (muziekwijk), ingeschreven onder KvK-nummer . In deze privacyverklaring zetten we uiteen hoe we omgaan met uw persoonsgegevens. Ons beleid voldoet aan de AVG/GDPR wetgeving.


  Persoonsgegevens
  Artikel 2.1.
  Onze trimsalon verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken;
  - Naam
  - Adres
  - Woonplaats
  - Telefoonnummer
  - E-mailadres
  - Naam van uw hond
  - Ras van uw hond
  - Bijzonderheden van uw hond (zoals medische redenen)
  - Datum afspraken
  Bovenstaande gegevens gebruiken wij voor de volgende doeleinden;
  - Het verlenen en factureren van onze diensten.
  - U te kunnen bellen of mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te  kunnen voeren.
  - Het verstrekken van gegevens aan derden op basis van wettelijke verplichtingen (Belastingdienst, Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID), etc.
  - Het verstrekken van gegevens aan derden in belang van uw hond (denk hierbij aan de dierenarts) 
      
  Artikel 2.2.
  Indien u informatie bij ons inwint en geen klant wordt, dan bewaren wij uw persoonsgegevens niet. E-mails die u naar ons stuurt worden na beantwoording verwijderd als u besluit geen klant te worden.

  Recht op inzage en rectificatie 
  Artikel 3.
  U bent te allen tijde gerechtigd de gegevens die Trimsalon Cabri van u heeft verzameld in te zien, of te laten wijzigen, indien deze onjuist en/of onvolledig zijn. Hiervoor kunt u contact opnemen met ons. 

  Derden 
  Artikel 4.
  - 4.1 Trimsalon Cabri verstrekt uw gegevens niet zonder uw toestemming aan derden.
  - 4.2 Als u toestemming heeft gegeven om uw persoonsgegevens met derden te delen, dan heeft u het recht deze weer in te trekken.
  - 4.3 Uitzondering op 4.1 en 4.2 zijn verzoeken van publiek rechtelijke organen, zoals de Belastingdienst en de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID).
  Uw persoonsgegevens kunnen als bewijs voor onze omzet met hen worden gedeeld en/of gebruikt worden voor handhaving van de eigen waarde van de hond.( Aanscherping wetgeving Wet dieren per 1 juli 2014).

  Website
  Artikel 5.
  Trimsalon Cabri houdt op haar website geen bezoekgegevens bij die tot een persoon herleidbaar zijn.

  Bewaartermijn
  Artikel 6.
  De in artikel 2 genoemde persoonsgegevens bewaren wij 7 jaar. Dit doen wij omdat de Belastingdienst tot 7 jaar terug om administratie en facturen kan vragen als bewijs voor de omzet.

  Beveiliging
  Artikel 7.
  Trimsalon Cabri neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn, of er aanwijzingen zijn van misbruik,, neem dan contact met ons op.

  Klachten
  Artikel 8.
  Bij een schending van uw privacy heeft u het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

bottom of page